Rendementsscan

Op basis van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek (interviews met medewerkers van uw onderneming) wordt een analyse gemaakt ten opzichte van uw concurrenten. Wij kijken hierbij naar vijf segmenten: verkoop, inkoop, bezittingen, schulden en de structuur van uw organisatie. Kortom naar alle belangrijke posten van de balans en de verlies –en winstrekening wordt gekeken.

Hieruit volgt een rapport met een dashboard van uw onderneming, een analyse op een groot aantal variabelen leidend tot concrete adviezen welk(e) onderwerp(en) het beste aangepakt kan/kunnen worden om het rendement te verhogen.

Het Dashboard is het grafische totaaloverzicht van uw onderneming. In één pagina wordt aangegeven hoe uw onderneming er voor staat.

Dashboard