360-gradenscan

Steeds meer ondernemingen komen er achter wat de voordelen zijn van het maken van een 360-gradenscan van hun onderneming. Hoe kijken uw leveranciers en klanten tegen uw onderneming aan? Waar liggen de verbeterpunten? Bedrijven die goed scoren op hun 360-gradenscan hebben vaak ook een hoger rendement. Redenen hiervoor zijn vaak minder fouten maken, voldoen aan verwachtingen, goede product/markt combinaties kiezen, de juiste plek in de bedrijfskolom innemen.

AMG Consulting heeft een 360-gradenscan ontwikkeld waarbij door een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek (gesprekken/interviews) concrete adviezen worden gegeven hoe het rendement van uw onderneming te verbeteren is. Hierin worden uw klanten en toeleveranciers betrokken.

Dashboard