Bepalen van KPI's

AMG Consulting bepaalt uw Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) en biedt assistentie bij de implementatie ervan. Elke onderneming in iedere branche heeft een aantal unieke variabelen die bepalend zijn voor de winstgevendheid. Denk bijvoorbeeld aan de (bruto)marge, ebitda marge of de gemiddelde debiteurentermijn. Door kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt geadviseerd welke KPI’s uw onderneming het beste kan instellen. Hierdoor is het mogelijk gericht te werken aan rendementsverbetering.

Hoe wordt een set KPI's bepaald?

Instellen van KPI's is niet gemakkelijk. Het klakkeloos overnemen van de KPI’s van een andere onderneming is echter niet verstandig.

In het algemeen geldt, dat KPI’s gerelateerd zijn aan de strategie van een onderneming.

Wat is het doel van uw onderneming voor dit jaar? Is het om de winst te maximaliseren, of om te groeien in marktaandeel? Om nieuwe markten aan te boren, of om de hoogste medewerkertevredenheid te behalen?

Een onderneming wordt uitgesplitst in primaire processen en ondersteunende processen. De primaire processen dienen het verschil te maken met de concurrentie, dat is wat uw onderneming uniek maakt. De ondersteunende processen zijn vaak niet uniek. Deze verschillen per bedrijfstak. In de financiële -en telecommunicatie-industrie, zijn de IT-processen kernprocessen voor het leveren van betalingsverkeer of snellere netwerken. Voor de meeste sectoren is IT geen primair proces maar een ondersteunend proces.

Voor uw ondersteunende processen (HR, IT) is het vaak prima om te standaardiseren. Maar voor uw primaire processen kunt u beter beginnen met best-practices, maar denk aan uw KPI's als een verlengstuk van uw bedrijfsstrategie. Wat zijn uw doelen? Hoe gaat u ze meten en kwantificeren. En als uw doel is om een hoge winst te maken, maak dan niet de fout om winst als indicator te kiezen. Financiële resultaten zijn niet vaak indicatoren, maar de uitkomst van het productieproces van uw onderneming. Indicatoren zijn "meer afspraken, hogere bruto marge, meer leads, meer partnerschappen, meer projecten”. Deze indicatoren leiden uiteindelijk tot meer winst.

8 redenen voor het instellen van KPI's

1. Meten is weten.
2. Betere resultaten behalen.
3. Focus. Meten zorgt ervoor dat medewerkers zich focussen op onderdelen die gemeten worden.
4. Sturing. Door KPI’s te meten kan het management zijn organisatie beter sturen.
5. Objectiviteit. Het beoordelen/belonen van medewerkers wordt objectiever.
6. Eén methode. Hiermee creëert u consistentie en betrouwbaarheid.
7. Feedback. De basis om een organisatie (bij) te sturen.
8. Betrokkenheid. Alle neuzen dezelfde kant op.

Betere resultaten!

Het instellen van KPI’s zorgt voor betere resultaten. Van resultaten onder aan de streep tot hogere medewerkertevredenheid.

KPI’s instellen + meten = Rendementsverbetering!

KPI’s dienen zo gekozen te worden dat ze toepasbaar zijn in de tijd. Dus ook bij sterke groei.